Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Senaste nytt

Alla nyheter

 • En ny biobankslag röstades igenom av riksdagen den 25 januari 2023. Den nya biobankslagen träder i kraft den 1 juli 2023 och ska ersätta den nuvarande biobankslagen.

 • Den 28 januari 2023 ersätts LabBest av Melior labmodul för analyser som utförs av Klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Viktigt att veta är att prover som tas i forskningsstudier för biobankning hos oss på Biobank Väst samt analyser utförda av Klinisk Mikrobiologi kommer att vara kvar i LabBest även efter 28 januari, dock längst till och med 30 juni 2023.

 • Biobank Väst vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är den första biobanken i Norden som får utmärkelsen Quality Label av det europeiska biobanksnätverket BBMRI-ERIC.

 • Under tre dagar träffades experter inom biobanksområdet från drygt 20 länder på Nordic Biobank Conference som hölls på Svenska Mässan i Göteborg den 6-8 september. Konferensen arrangerades gemensamt av de nordiska länderna. Årets värd var Biobank Sverige, med lokal projektledning från Biobank Väst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Temat var ”Current trends and challenges in the Nordic countries”.

 • Den 16 september kl. 10:00 – 12:00 arrangerar Biobank Sverige, i vilken Biobank Väst ingår, en digital paneldiskussion och frågestund om regelverk för forskning med hälsodata och prov.

 • Isolering av PBMC från helblod är en av de tjänster vi erbjuder på Biobank Väst. PBMC står för Periferal Blood Mononuclear Cells – och genom analyser av dessa kan forskning bedrivas till exempel inom studier på immunologi och cancer.

 • I samband med Nordic Biobank Conference arrangerar vi på Biobank Väst en grundkurs i biobankning den 6 september på Svenska Mässan.

 • DNA-extraktion är en av de tjänster som vi erbjuder på Biobank Väst. Servicen kan utnyttjas av alla typer av forskningsstudier som vill extrahera DNA från blod eller buffy-coat för att sedan utföra analyser så som sekvensering eller genotypning med GWAS-analys.

 • Welcome to the lunch webinar "Biobanking and sample quality" on March 21, 12:00-13:00. The seminar is arranged by Sahlgrenska Academy Future Faculty.

 • De nya EU-förordningarna gällande kliniska prövningar innebär förändrade processer för dig som vill forska på biobanksprov. Från den 31 januari 2022 ersätter Förordningen (EU) 536/2014 nationella lagar som rör ansökningar och genomförande av läkemedelsprövningar.

 • Welcome to the 1st Nordic biobank conference focusing on "Current trends and challenges in the Nordic countries".

 • Nu finns ett nytt nummer av Biobank Sveriges nyhetsbrev. Läs om Nationella biobanksregistret och om projekt som underlättar för forskning på biobanksprov. Vi på Biobank Väst är en del av den nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige.

 • Ta del av senaste nytt från Biobank Sverige. Nyhetsbrevet har fokus på digitalisering som en möjliggörare. Vi på Biobank Väst är en del av den nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige.

 • I en förfrågan till våra kunder fick vi svaret att flertalet var intresserade av tjänsten DNA-extraktion. Efter många tester och utvärderingar av olika system för extraktion erbjuder vi nu tjänsten till forskningsstudier.

 • Samordning av den biobankning som sker av prov avseende covid-19 är viktig för den enskilda patientens vård och behandling, den kvalitetssäkring som sker inom ramen för hälso- och sjukvården, men även för att möjliggöra metodutveckling och forskning.

 • Nu lanseras ”Provsamlingar Väst” där forskningsprovsamlingar registrerade i Biobank Väst, regional biobank för Västra Götalandsregionen, listas. Redan nu finns drygt 350 provsamlingar som forskare och företag över hela landet kan ha nytta av i forskningsstudier. Förhoppningen är att samlingarna av biobanksprov ska leda till fler och nya forskningssamarbeten, påskynda forskningsprocesser och underlätta för forskare att hitta provsamlingar relevanta för deras forskning.

 • Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att påskynda forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av viruset, utveckla behandlingar och vaccin samt öka beredskapen för framtida pandemier.

 • Viktig information från Etikprövningsmyndigheten! Nu finns nya omarbetade ansökningsblanketter som ska användas vid ansökan om etikprövning.

 • Läs Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev som har fullt fokus på hur 2020 års coronapandemi har påverkat inte bara sjukvård utan även biobanker. Vi på Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.

 • Nu finns ett nationellt beslut om handläggningstider för biobanksansökningar. Vi på Biobank Väst har via Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) deltagit i en pilotstudie. 

 • Ta del av nationella nyheter inom biobankning. Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev är ute nu! Vi på Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.

 • Roger Olofsson Bagge berättar i Biobank Sveriges artikelserie med forskare om sitt arbete med att ta fram effektivare behandlingar för bröstcancer och malignt melanom.

 • Goda nyheter! Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, WCMTM, vid Göteborgs universitet har tilldelats fortsatt driftsstöd.

 • Biobank Sverige har fått finansiering från Vetenskapsrådet för att nationellt samordna biobankning och tillgång till prov kopplade till covid-19. En nationell arbetsgrupp inom Biobank Sverige finns på plats sedan en tid tillbaka. Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.

 • Ta del av nationella nyheter inom biobankning. Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev är ute nu! Vi på Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.


Senast uppdaterad: 2022-04-25 11:11