Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Senaste nytt

Alla nyheter

 • Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att påskynda forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av viruset, utveckla behandlingar och vaccin samt öka beredskapen för framtida pandemier.

 • Viktig information från Etikprövningsmyndigheten! Nu finns nya omarbetade ansökningsblanketter som ska användas vid ansökan om etikprövning.

 • Läs Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev som har fullt fokus på hur 2020 års coronapandemi har påverkat inte bara sjukvård utan även biobanker. Vi på Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.

 • Nu finns ett nationellt beslut om handläggningstider för biobanksansökningar. Vi på Biobank Väst har via Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) deltagit i en pilotstudie. 

 • Äntligen kan vi erbjuda DNA-extraktion från blod hos oss på Biobank Väst. I en förfrågan till våra kunder fick vi svaret att flertalet var intresserade av tjänsten DNA-extraktion. Efter många tester och utvärderingar av olika system för extraktion erbjuder vi nu tjänsten till forskningsstudier.

 • Ta del av nationella nyheter inom biobankning. Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev är ute nu! Vi på Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.

 • Welcome to the 1st Nordic conference in biobanking! March 8-10 2022 in Gothenburg, Sweden.

 • Roger Olofsson Bagge berättar i Biobank Sveriges artikelserie med forskare om sitt arbete med att ta fram effektivare behandlingar för bröstcancer och malignt melanom.

 • Goda nyheter! Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, WCMTM, vid Göteborgs universitet har tilldelats fortsatt driftsstöd.

 • Biobank Sverige har fått finansiering från Vetenskapsrådet för att nationellt samordna biobankning och tillgång till prov kopplade till covid-19. En nationell arbetsgrupp inom Biobank Sverige finns på plats sedan en tid tillbaka. Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.

 • Ta del av nationella nyheter inom biobankning. Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev är ute nu! Vi på Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.

 • Hur påverkas graviditet och fosterutveckling av covid-19, och vad händer med hälsan hos mamma och barn efter förlossningen? Det är frågor som står i fokus för en nationell studie som nu inleds i Göteborg. En majoritet av landets förlossningskliniker omfattas.

 • I Västra Götaland förturshanterar Biobank Väst biobanksansökningar och även provinsamling kopplat till covid-19.

 • Akademiliv, Göteborgs universitet, var på plats när vi invigde Biobank Västs laboratorium på Östra sjukhuset.

 • Anders Ståhlberg är docent och leder Sahlgrenska Universitetssjukhusets satsning på att utveckla framtidens cancerdiagnostik med hjälp av kroppsvätskor, exempelvis blod och urin.

 • Nu finns en uppdaterad och kostnadsfri utbildning om Biobankslagen. Utbildningen är webbbaserad och tar cirka 60 minuter att genomföra.

 • Missa inte Biobank Sveriges artikelserie med forskare runt om i landet som använder prov från biobanker i sin forskning. En ny artikel publiceras varje månad under hela året!

 • ”Biobanker - en resurs för vård och forskning”. Onsdag 26 februari 2020 kl. 12.00 - 15.00 inviger vi vårt nya laboratorium på Östra sjukhuset. Det blir presentationer från studier och om Biobank Västs tjänster, visning av laboratoriet, gratis lunchsmörgås och fika.

 • Ta del av nationella nyheter inom biobankning. Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev är ute nu! Vi på Biobank Väst är en del av den nationella samverkan Biobank Sverige.

 • Biobank Sverige har tagit fram nya avtalsmallar för Material Transfer Agreement (MTA) då humana prov ska skickas för analys inom Sverige eller utomlands.

 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 • Nu finns en möjlighet att lämna synpunkter på ett underlag om breda samtycken.

 • Representanter från samtliga noder inom satsningen Kliniska Studier Sverige har tagit fram ett antal mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier.

 • Sahlgrenska universitetssjukhuset anordnar Forsknings- och Kvalitetsdagar på sina områden i november. Vi på Biobank Väst medverkar den 21, 27 och 28 november. Kom gärna förbi vår monter och prata biobankning!

 • Det finns platser kvar till vår fristående kurs i Biobankning för klinisk forskning på 7.5 hp! Anmälan är öppen fram till kursstart, vecka 40. Kursen ges på avancerad nivå vid Göteborgs universitet under hösten 2019.

 • Etikprövningsmyndigheten anger i ett pressmeddelande att de kommer att införa ett nytt ärendehanteringssystem för etikprövningar.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 15:36