Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Senaste nytt

Alla nyheter

 • Välkommen till lunchseminarium den 19 januari 2022 kl. 12:00-13:00 via Zoom om den tjänst vi på Biobank Väst erbjuder forskare. Seminariet är på engelska.

 • De nya EU-förordningarna gällande kliniska prövningar innebär förändrade processer för dig som vill forska på biobanksprov. Den 31 januari 2022 kommer Förordningen (EU) 536/2014 att ersätta nationella lagar som rör ansökningar och genomförande av läkemedelsprövningar.

 • Nu finns ett nytt nummer av Biobank Sveriges nyhetsbrev. Läs om Nationella biobanksregistret och om projekt som underlättar för forskning på biobanksprov. Vi på Biobank Väst är en del av den nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige.

 • Welcome to the 1st Nordic biobank conference focusing on "Current trends and challenges in the Nordic countries". The conference is postponed to September 6-8, 2022!

 • Ta del av senaste nytt från Biobank Sverige. Nyhetsbrevet har fokus på digitalisering som en möjliggörare. Vi på Biobank Väst är en del av den nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige.

 • I en förfrågan till våra kunder fick vi svaret att flertalet var intresserade av tjänsten DNA-extraktion. Efter många tester och utvärderingar av olika system för extraktion erbjuder vi nu tjänsten till forskningsstudier.

 • Samordning av den biobankning som sker av prov avseende covid-19 är viktig för den enskilda patientens vård och behandling, den kvalitetssäkring som sker inom ramen för hälso- och sjukvården, men även för att möjliggöra metodutveckling och forskning.

 • Nu lanseras ”Provsamlingar Väst” där forskningsprovsamlingar registrerade i Biobank Väst, regional biobank för Västra Götalandsregionen, listas. Redan nu finns drygt 350 provsamlingar som forskare och företag över hela landet kan ha nytta av i forskningsstudier. Förhoppningen är att samlingarna av biobanksprov ska leda till fler och nya forskningssamarbeten, påskynda forskningsprocesser och underlätta för forskare att hitta provsamlingar relevanta för deras forskning.

 • Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att påskynda forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av viruset, utveckla behandlingar och vaccin samt öka beredskapen för framtida pandemier.

 • Viktig information från Etikprövningsmyndigheten! Nu finns nya omarbetade ansökningsblanketter som ska användas vid ansökan om etikprövning.

 • Läs Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev som har fullt fokus på hur 2020 års coronapandemi har påverkat inte bara sjukvård utan även biobanker. Vi på Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.

 • Nu finns ett nationellt beslut om handläggningstider för biobanksansökningar. Vi på Biobank Väst har via Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) deltagit i en pilotstudie. 

 • Ta del av nationella nyheter inom biobankning. Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev är ute nu! Vi på Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.

 • Roger Olofsson Bagge berättar i Biobank Sveriges artikelserie med forskare om sitt arbete med att ta fram effektivare behandlingar för bröstcancer och malignt melanom.

 • Goda nyheter! Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, WCMTM, vid Göteborgs universitet har tilldelats fortsatt driftsstöd.

 • Biobank Sverige har fått finansiering från Vetenskapsrådet för att nationellt samordna biobankning och tillgång till prov kopplade till covid-19. En nationell arbetsgrupp inom Biobank Sverige finns på plats sedan en tid tillbaka. Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.

 • Ta del av nationella nyheter inom biobankning. Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev är ute nu! Vi på Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.

 • Hur påverkas graviditet och fosterutveckling av covid-19, och vad händer med hälsan hos mamma och barn efter förlossningen? Det är frågor som står i fokus för en nationell studie som nu inleds i Göteborg. En majoritet av landets förlossningskliniker omfattas.

 • I Västra Götaland förturshanterar Biobank Väst biobanksansökningar och även provinsamling kopplat till covid-19.

 • Akademiliv, Göteborgs universitet, var på plats när vi invigde Biobank Västs laboratorium på Östra sjukhuset.

 • Anders Ståhlberg är docent och leder Sahlgrenska Universitetssjukhusets satsning på att utveckla framtidens cancerdiagnostik med hjälp av kroppsvätskor, exempelvis blod och urin.

 • Nu finns en uppdaterad och kostnadsfri utbildning om Biobankslagen. Utbildningen är webbbaserad och tar cirka 60 minuter att genomföra.

 • Missa inte Biobank Sveriges artikelserie med forskare runt om i landet som använder prov från biobanker i sin forskning. En ny artikel publiceras varje månad under hela året!

 • ”Biobanker - en resurs för vård och forskning”. Onsdag 26 februari 2020 kl. 12.00 - 15.00 inviger vi vårt nya laboratorium på Östra sjukhuset. Det blir presentationer från studier och om Biobank Västs tjänster, visning av laboratoriet, gratis lunchsmörgås och fika.

 • Ta del av nationella nyheter inom biobankning. Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev är ute nu! Vi på Biobank Väst är en del av den nationella samverkan Biobank Sverige.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 15:36