Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Bro mellan Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset

Biobank Västs regionala uppdrag

Biobank Väst har ett regionalt uppdrag för biobankning inom Västra Götalandsregionen. Verksamheten är placerad på området för forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) är en del av Biobank Väst.

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet har skrivit ett avtal om samarbete med syftet att skapa en stark och konkurrenskraftig biobankverksamhet i Västra Götaland. Lokalt innebär det här att Biobank Väst samverkar med enheten Core Facilities som tillhör Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Biobanksverksamheten på Core Facilities har fokus på att bedriva forskning kring provkvalitet. Biobank Väst och biobanken vid Core Facilities bildar tillsammans en nod i den nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige.

Biobank Västs styrgrupp

Kopplad till Biobank Västs verksamhet finns en styrgrupp där personer från Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet finns representerade. Styrgruppen fungerar vägledande för utvecklingen av Biobank Västs verksamhet.

Biobank Väst en del av Biobank Sverige

Biobank Väst ingår i Biobank Sverige. Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning som finns regionalt tillgänglig och är inrättad genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer. Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt. Biobank Västs uppdrag inom Biobank Sverige fokuserar på kvalitetsledningssystem och kommunikation.

Biobank Sverige är Sveriges nod i den europeiska biobanksinfrastruktur BBMRI - ERIC (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium). BBMRI-ERIC bildades, genom stöd från EU, för att få tillstånd en gemensam utveckling och gemensamt nyttjande av biobanker i Europa.


Senast uppdaterad: 2022-12-02 16:49