Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Bro mellan Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset

Biobank Västs regionala uppdrag

Biobank Väst har ett regionalt uppdrag för biobankning inom Västra Götalandsregionen. Verksamheten är placerad på området för forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regionalt biobankscentrum väst (RBC väst) är en del av Biobank Väst.

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet har skrivit ett avtal om samarbete med syftet att skapa en stark och konkurrenskraftig biobankverksamhet inom Västra Götalandsregionen. Lokalt innebär det här att Biobank Väst samverkar med enheten Core Facilities som tillhör Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Biobanksverksamheten på Core Facilities ansvarar för vårt nationella uppdrag inom Biobank Sverige kring provkvalitetsforskning.

Biobank Västs styrgrupp

Kopplad till Biobank Västs verksamhet finns en styrgrupp där personer från Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet finns representerade. Styrgruppen fungerar vägledande för utvecklingen av Biobank Västs verksamhet.

Biobank Väst en del av Biobank Sverige

Biobank Väst ingår i Biobank Sverige. Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, akademin, näringsliv och patientorganisationer. Samarbetet syftar till att bygga en gemensam nationell biobanksinfrastruktur som stärker klinisk forskning och bidrar till god vård och behandling för patienter. Biobank Västs uppdrag inom Biobank Sverige fokuserar på kvalitetsledningssystem och provkvalitetsforskning. Vi leder också ett nationellt kommunikationsprojekt.

Biobank Sverige är Sveriges nod i det europeiska nätverket Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium (BBMRI - ERIC). Det europeiska nätverket BBMRI-ERIC bildades, genom stöd från EU, för att få tillstånd en gemensam utveckling och gemensamt nyttjande av biobanker i Europa.

Senast uppdaterad: 2019-03-23 10:45