Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Historik

Juli 2023 - Den 1 juli trädde Biobankslag (2023:38) i kraft. Biobank Väst deltar i det nationella och regionala införandet av den nya biobankslagen. 

Maj 2023 - Den 13 maj införde Biobank Väst Remiss- och svarsportalen (ROSP).

Januari 2023 - Den 25 januari fattar riksdagen beslut om en ny biobankslag. Lagen får namnet Biobankslag (2023:38). 

September 2022 - Biobank Väst får som första biobank i Norden utmärkelsen Quality Label av det europeiska biobanksnätverket BBMRI-ERIC för sitt kvalitetsarbete. 

September 2022 - Projektledning och genomförande av Nordic Biobank Conference 2022. 

Augusti 2021 - Biobank Väst lanserar tjänsten PBMC-isolering till forskningsstudier. 

April 2021 - Lansering av Provsamlingar Väst som listar provsamlingar insamlade för ändamålet forskning registrerade i Biobank Väst. Provsamlingarna som listas är godkända för publicering av den som ansvarar för provsamlingen.

Januari 2021 - Biobank Väst lanserar tjänsten DNA-extraktion till forskningsstudier. 

Mars 2019 - Nationell biobankskonferens arrangeras i Göteborg. Lokal arrangör Biobank Väst. 

September 2018 - Biobank Väst flyttar till Guldhedsgatan 10 C, Göteborg.

Maj 2018 - Alla biobanker i Västra Götalandsregionen (VGR) har strukturomvandlats till administrativa provsamlingar under Biobank Väst med registreringsnummer 890 och 773 (e-biobank) hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Mars 2018 - Biobank Core Facility vid Sahlgrenska akademin etableras efter beslut i Hälso-SAM och akademins fakultetsstyrelse. Bildandet av verksamheten vid Core Facilities gör att samarbetet med Biobank Väst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset fördjupas ytterligare.

1 januari 2018 - Den nybildade enheten (se nedan) får namnet Biobank Väst. Biobank Väst har ett regionalt uppdrag med placering på området för forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

1 september 2017 - Den koncentrerade biobanksverksamheten, Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst), flyttar ut ur Gothia Forum och bildar en egen enhet.

1 juni 2017 - Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) slås samman.

Juni 2017 - LIF, Swedish Medtech, Swedish Labtech och SwedenBio ansluter sig till huvudöverenskommelsen (se nedan) om att stödja en nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv inom ramen för Biobank Sverige.

Mars 2017 - En huvudöverenskommelse träffas mellan landsting/regioner samt universitet med medicinsk fakultet om ett fördjupat samarbete för att stödja en nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv inom ramen för Biobank Sverige. Biobank Sverige, som bildats av före detta Nationella biobanksrådet samt BBMRI.se, syftar till att bygga en gemensam nationell biobanksinfrastruktur som stärker klinisk forskning och bidrar till god vård och behandling för patienter. Biobank Väst ingår i Biobank Sverige.

Februari 2017 - Nationell biobankskonferens arrangeras i Göteborg. Lokal arrangör Sahlgrenska biobank. 

Januari 2017 - Nya fryslokaler på Guldhedsgatan invigs.

1 oktober 2016 - Nytt laboratorium för provhantering öppnas på Östra sjukhuset.

1 mars 2016 - Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) får en gemensam enhetschef.

Januari 2015 - Sahlgrenska biobank övertar det administrativa ansvaret, från Västfastigheter, för befintliga fryslokaler på sjukhustomterna Sahlgrenska och Östra.

Sommaren 2014 - Ett avtal om samarbete kring Sahlgrenska biobank tecknas mellan Västra Götalandsregionen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) och Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin). Det här avtalet gäller tillsvidare.

2013 - Sahlgrenska biobank flyttas från Laboratoriemedicin till Gothia Forum för klinisk forskning.

14 februari 2012
 - Första patienten lämnar prov till Sahlgrenska biobank.

16 januari 2012 - Sahlgrenska biobank inrättas formellt och får nummer 890 hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

1 februari 2010 - Beslut fattas om bildandet av en regional biobank för Västra Götaland. Biobanken får namnet Sahlgrenska biobank. Sahlgrenska biobank blir gemensam biobank för Västra Götalandsregionen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) och Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin). Till grund för verkställighetsbeslutet ligger förslag som behandlats i Hälso-sam. Huvudman för Sahlgrenska biobank är Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sahlgrenska biobank placeras under Laboratoriemedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

2005 - Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) bildas.


Senast uppdaterad: 2023-10-05 11:08