Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om Biobank Sverige

Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen för biobankning, Biobank Sverige där hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer samverkar.

Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt.  

Tillsammans är vi en infrastruktur

Alla regioner, medicinska fakulteter på universitet i Göteborg, Linköping, Uppsala, Lund, Umeå, Örebro och Stockholm samt näringsliv och patientorganisationer är en del av biobanksinfrastrukturen. Ett gott samarbetsklimat inom biobanksområdet gör att arbetet blir mer effektivt och bidrar till att stärka Sveriges position som ett attraktivt land inom den medicinska forskningen. 

Biobank Sverige består av en nationell styrgrupp, beredningsgrupp, ledningsgrupp, forskarråd och förvaltningsledning IT samt arbetsgrupper inom områdena Rätt kunskap, Göra rätt, Forskningsprov, Vårdprov för forskning och IT. I Biobank Sverige, som stöds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ingår även representanter från patientorganisationer och näringslivet.

Sveriges nod i europeiskt nätverk

Biobank Sverige är Sveriges nod i den europeiska biobanksinfrastrukturen BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium). BBMRI-ERIC arbetar för att få till stånd en gemensam utveckling och gemensamt nyttjande av biobanker i Europa.

Läs mer om Biobank Sverige på webbplatsen biobanksverige.se

 


Senast uppdaterad: 2022-12-05 17:11