Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om oss

Biobank Väst är Västra Götalandsregionens biobank med nummer 890 hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Regionens övriga biobanker är omvandlade till provsamlingar under Biobank Väst. Biobank Väst ansvarar också för Västra Götalandsregionens enda e-biobank med nummer 773 hos IVO.

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet

Biobank Väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Lokalt innebär det här att Biobank Väst samverkar med Core Facilities som tillhör Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) är en del av Biobank Väst.

Tjänster och vägledning i biobankning

Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet i Västra Götaland. Det övergripande uppdraget är att stärka klinisk forskning och bidra till en god vård, diagnostik och behandling av patienter i Västra Götalandsregionen. Vi ger service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar samt hjälper forskare med insamling, provhantering, förvaring och spårbarhet av biobanksprov. Vi underlättar samarbete genom ökad harmonisering med nationella och internationella riktlinjer.

Biobank Väst har ett kvalitetsledningssystem som är baserat på SS-ISO 20387:2019. Kvalitetsledningssystemet beskriver och ger riktlinjer hur vi ska arbeta för att säkerställa våra arbetsprocesser. På så sätt gagnar detta våra kunder genom en tydlig handläggningsprocess och att ansökningar följer gällande regelverk. Prov som hanteras och förvaras på Biobank Väst följer kvalitetssäkrade rutiner från mottagning till utplock. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Biobank Väst - en del av Biobank Sverige

Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen för biobankning, Biobank Sverige. Biobank Sverige är skapad genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer. Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt. Biobank Västs uppdrag i Biobank Sverige fokuserar på införandet av kvalitetsledning enligt SS-ISO 20387:2019 och forskning kring provkvalitet. Vi leder också ett nationellt kommunikationsprojekt.

Senast uppdaterad: 2018-09-28 10:04