Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om oss

Biobank Väst ger rådgivning i regulatoriska frågor inom biobankning och handlägger biobanksavtal. Vi erbjuder tjänster för insamling, hantering och utplock av biobanksprov. Biobank Väst är Västra Götalandsregionens biobank med nummer 890 hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Regionens övriga biobanker är omvandlade till provsamlingar under Biobank Väst. Biobank Väst ansvarar också för Västra Götalandsregionens enda e-biobank med nummer 773 hos IVO.

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet

Biobank Väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Lokalt innebär det här att Biobank Väst samverkar med Core Facilities som tillhör Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) är en del av Biobank Väst.

Tjänster och vägledning i biobankning

Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet i Västra Götaland. Det övergripande uppdraget är att stärka klinisk forskning och bidra till en god vård, diagnostik och behandling av patienter i Västra Götalandsregionen. Vi ger service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar samt hjälper forskare med insamling, provhantering, förvaring och spårbarhet av biobanksprov. Vi underlättar samarbete genom ökad harmonisering med nationella och internationella riktlinjer.

Biobank Väst har ett kvalitetsledningssystem som är baserat på SS-EN ISO 20387:2021 Bioteknik – Biobankning – Allmänna krav för biobankning. Kvalitetsledningssystemet beskriver och ger riktlinjer hur arbetsprocesser säkerställs för att erhålla en så bra kvalitet som möjligt på biobanksprov och tillhörande data för att användas inom forskning. Genom att tillämpa de fastställda rutinerna från det att ansökningar granskats mot gällande regelverk, studiestart, mottagning av prov, provhantering och lagring hos Biobank Väst finns kvalitetssäkrade rutiner där spårbarhet av prov och dess data garanteras genom hela processen. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Biobank Väst - en del av Biobank Sverige

Biobank Väst är en del av den nationella infrastrukturen för biobankning, Biobank Sverige. Biobank Sverige är skapad genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer. Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt. Biobank Västs uppdrag i Biobank Sverige fokuserar på kvalitetsledningssystem och kommunikation.


Senast uppdaterad: 2022-12-14 14:41