Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om oss

Biobank Väst är Västra Götalandsregionens biobank med nummer 890 hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Regionens övriga biobanker är numera omvandlade till provsamlingar under Biobank Väst. Biobank Väst ansvarar också för Västra Götalandsregionens enda e-biobank med nummer 773 hos IVO.

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet

Biobank Väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Lokalt innebär detta att Biobank Väst samverkar med Core Facilities som tillhör Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Regionalt biobankscentrum väst (RBC väst) är en del av Biobank Väst.

Tjänster och vägledning i biobankning

Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet i Västra Götaland. Det övergripande uppdraget är att stärka klinisk forskning och bidra till en god vård, diagnostik och behandling av patienter i Västra Götalandsregionen. Vi ger service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar samt hjälper forskare med insamling, provhantering, förvaring och spårbarhet av biobanksprov. Vi underlättar samarbete genom ökad harmonisering med nationella och internationella riktlinjer.

På Biobank Väst arbetar vi efter ett kvalitetsledningssystem som är baserat på SS-ISO 2001:2015. Kvalitetsledningssystemet beskriver och säkerställer våra arbetsprocesser, vilket gör att vi kan ge en god service till våra kunder. Under 2019 påbörjas arbetet att införa den nya biobaksstandarden SS-ISO 20387:2019 som kommer att stärka kvalitetssäkring vid hantering av biobanksprov ytterligare. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Biobank Väst - en del av Biobank Sverige

Biobank Väst ingår i den nationella samverkan Biobank Sverige. Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer med syfte att bygga en gemensam nationell biobanksinfrastruktur och bidra till Sveriges konkurrenskraft. Biobank Västs uppdrag i Biobank Sverige fokuserar på införandet av kvalitetsledning enligt SS-ISO 20387:2019 och forskning kring provkvalitet. Vi leder också ett nationellt kommunikationsprojekt.

Senast uppdaterad: 2019-03-26 15:24