Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kvalitetsarbete

Biobank Väst har implementerat ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 20387:2021 för att kvalitetssäkra de forskningsstudier som gett Biobank Väst i uppdrag att utföra provhanteringen och lagringen av biobanksprov med tillhörande data.

Våra kunder kan känna sig trygga i att det arbetet som utförs hos Biobank Väst följer standardiserade och kvalitetssäkrade rutiner för att på så sätt öka forskningsvärdet på insamlade prov. För provgivare är det en säkerhet att veta att prov och tillhörande data hanteras enligt befintliga lagar för biobankning.

Övergripande finns en kvalitetspolicy baserad på vår erfarenhet att möta kundens behov samt följa satta legala och regulatoriska krav.

Vårt arbetssätt utgår från kvalitetsledningssystemet genom att fokusera på:

  • att sätta kundens önskemål och förväntningar i centrum utan att göra avkall på provgivares säkerhet och integritet,
  • att bemöta kunder opartiskt där varken externa parter eller egenintresse kan utöva påtryckning,
  • att föra en kontinuerlig dialog med våra kunder och bistå med råd om forskning, provkvalitet och utveckling samt tillhandahålla undervisning,
  • att det skapas förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare utifrån verksamhetens behov,
  • att rutiner finns för hantering av avvikelser och kundklagomål,
  • att ständigt förbättra arbetsmetoder och säkerställa dem genom att bedriva ett riskbaserat tänkande,
  • att processer och flödesförbättringar är kostnadseffektiva och att våra arbetsrutiner anpassas för ett optimalt resursutnyttjande,
  • att hantering av prov och tillhörande data uppfyller legala och regulatoriska krav.
Kvalitetssamordnare

Senast uppdaterad: 2023-04-24 12:09