Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kvalitetsarbete

För att kunna erbjuda våra kunder ett systematiskt och spårbart system för hantering av biobanksprov arbetar vi utifrån ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 20387:2021.

Kvalitetsledningssystemet beskriver hur vi arbetar och den systematik som är bestämd att gälla för att leda, styra och utveckla verksamheten. I vårt kvalitetssäkringsarbete finns en kvalitetspolicy som genomsyrar vårt sätt att arbeta.

Kvalitetspolicyn baseras på vår erfarenhet att möta kundens behov liksom att följa satta legala och regulatoriska krav. Vårt arbetssätt utgår från kvalitetsledningssystemet genom att fokusera på:

Vårt arbetssätt utgår från kvalitetsledningssystemet genom att fokusera på:

  • att sätta kundens önskemål och förväntningar i centrum utan att göra avkall på provgivares säkerhet och integritet,
  • att bemöta kunder opartiskt där varken externa parter eller egenintresse kan utöva påtryckning,
  • att föra en kontinuerlig dialog med våra kunder och bistå med råd om forskning, provkvalitet och utveckling samt tillhandahålla undervisning,
  • att det skapas förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare utifrån verksamhetens behov,
  • att rutiner finns för hantering av avvikelser och kundklagomål,
  • att ständigt förbättra arbetsmetoder och säkerställa dem genom att bedriva ett riskbaserat tänkande,
  • att processer och flödesförbättringar är kostnadseffektiva och att våra arbetsrutiner anpassas för ett optimalt resursutnyttjande,
  • att hantering av prov och tillhörande data uppfyller legala och regulatoriska krav.

Karina Lövstedt

Ansvar kvalitet

Senast uppdaterad: 2022-04-29 16:22