Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nätverk och mötesplatser

Det finns många mötesplatser och kontaktytor inom klinisk forskning. Här listar vi några av de som ingår i vårt nätverk och som är med och stärker den kliniska forskningen och bidrar till en god vård och behandling av patienter. I listan nedan finns exempel på regionala och nationella enheter/verksamheter och samarbeten som kan vara till stor hjälp i en forskningsprocess.

Biobank Sverige ger kunskap om svenska biobanker och om hur biobanksprov kan användas i forskning, metodutveckling och klinisk prövning. 

Core Facilities vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet tillhandahåller avancerad teknisk infrastruktur och kompetens för forskare. Ett avtal om samarbete finns skrivet mellan Biobank Väst och biobanken vid Core Facilities med syftet att skapa en stark och konkurrenskraftig biobanksverksamhet i Västra Götaland.  

Forskningsdatastöd vid Göteborgs universitet ger råd och hjälp när det gäller hantering, arkivering och publicering av den data som genereras vid forskning.

Gothia Forum är en mötesplats och resurs inom klinisk forskning i Västra Götaland. De erbjuder hjälp med allt från enstaka moment till ett komplett genomförande av klinika forskningsprojekt och prövningar.

Innovationsplattformen stöttar hälso- och sjukvårdens medarbetare och verksamheter i arbetet med att förverkliga innovativa idéer. De ger också stöd till kliniska verksamheter som samverkar med externa parter.

Etikprövningsmyndigheten granskar forskningsansökningar enligt etikprövningslagen och ger tillstånd att bedriva kliniska studier. Om du ska bedriva forskning på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning och få den godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Registerforskning, eller registerbaserad forskning, använder sig av uppgifter från ett eller flera register som finns hos myndigheter eller andra organisationer. Forskare kan ansöka om att få ut uppgifter från olika register för användning i sin forskning.    

Kliniska Studier Sverige beskriver stegen i en klinisk studie, ger en bild av forskningslandet Sverige samt ger kunskap om lagar och regler vid klinisk forksning. Gothia Forum är regional nod i samverkan Kliniska Studier Sverige.


Senast uppdaterad: 2022-12-05 17:34