Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dags att söka medel i en andra omgång för utökad biobankning av covid-19 relaterade prov

Samordning av den biobankning som sker av prov avseende covid-19 är viktig för den enskilda patientens vård och behandling, den kvalitetssäkring som sker inom ramen för hälso- och sjukvården, men även för att möjliggöra metodutveckling och forskning.

Covid-forskning är av yttersta vikt för att öka förståelsen kring hur sjukdomen ska kunna hanteras och förhindras. Vidare behövs kunskap om hur eventuella följdsjukdomar kan upptäckas, behandlas och kanske helt undvikas. Vetenskapsrådet (VR) har tilldelat Biobank Sverige 10 miljoner kronor för att finansiera utökad biobankning inom regionerna avseende covid-prov.

För att Biobank Sverige ska kunna utföra fördelningen på ett så klokt vis som möjligt genomförs nu en inventering i regionerna. För att få ta del av medlen behöver nedanstående kriterier vara uppfyllda. Primärt fokus ligger på enskilda prov, att säkra att redan bevarade prov inte kasseras och att tillgängliggöra prov för forskning kring covid-19.

Kriterier för tilldelning av medel:

1) Tillgänglighet. Prov och tillhörande information måste kunna tillgängliggöras i etikgodkänd forskning.
2) Metadata. Övergripande data om provsamling måste kunna tillgängliggöras i covid-19 katalog (nationell/europeisk dataportal). Vi från Biobank Sverige kommer att hjälpa till med att samla in och lägga upp information.
3) Bevarandetid. Tillgänglighets- och bevarandetid ska vara minst 5 år (gärna längre).
4) Annan finansiär. Redan externt finansierade prov inom en provsamling, kommer inte att finansieras med dessa VR-medel. Med externt menar vi annan finansiär än huvudmannen själv.
5) Geografisk spridning. Vi lägger vikt vid att prov från hela landet bevaras, vilket gör att olika regioner ersätts för olika provtyper efter behov.
6) Provtyper av olika slag. Viktigt att vi kan inkludera en spridning av bevarade provtyper som sedan kan tillgängliggöras i etikgodkänd forskning.
7) Utökad biobankning inom vård och behandling ska vara beslutad av medicinsk profession enligt lagar och regler.
8) I de fall då prov faller inom ramen för forskningsprovsamling ska etikansökan, med fokus på covid-19, vara godkänd vid Etikprövningsmyndigheten. Utöver detta ska samtliga kriterier ovan vara uppfyllda, förutom kriterium 7 då det ej är tillämpligt. Biobankens huvudman ska vara regionen, och inte universitetet/högskolan.

För mer information och deltagande:

Har ni frågor eller vill delta kontakta Wahida Sarwari, e-post wahida.sarwari@gu.se, Biobank Väst/Core Facilities. Inventeringen sker genom ifyllnad av ett Exceldokument som ska vara oss tillhanda
senast 21 juni 2021.


Senast uppdaterad: 2021-04-27 16:03