Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beställning av forskningsprov till biobanken påverkas inte i dagsläget av övergången till Melior labmodul

Den 28 januari 2023 ersätts LabBest av Melior labmodul för analyser som utförs av Klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Viktigt att veta är att prover som tas i forskningsstudier för biobankning hos oss på Biobank Väst samt analyser utförda av Klinisk Mikrobiologi kommer att vara kvar i LabBest även efter 28 januari, dock längst till och med 30 juni 2023.

Vad innebär detta för en studie som tar studieprover vid samma tillfälle som kliniska prov?

  • Om de kliniska proven även ingår i studien så att beställningen görs med studien som beställare i LabBest kommer proven i dagsläget att fortsätta beställas i LabBest även efter den 28 januari.
  • Om de kliniska proven som ska analyseras av Klinisk kemi beställs med avdelningens ordinarie beställare och studieproven med studien som beställare kommer beställningen göras i två system efter den 28 januari. De kliniska proven beställs i Melior labmodul och studieproven i LabBest. Provtagning kan dock göras samtidigt.
  • Provtagningscentralen kommer att kontrollera båda systemen, Melior labmodul och LabBest, för att se provtagningar framöver.

Läs mer om övergången till Melior labmodul på projektets sidor på intranätet (insidan.vgregion.se)Svar på ett flertal frågor hittar du också på projektets intanätsidor (insidan.vgregion.se). OBSERVERA att det endast går att öppna länkarna om du har tillgång till Västra Götalandsregionens intranät, Insidan. 

Senast den 30 juni 2023 kommer prover som tas i forskningsstudier för biobankning hos Biobank Väst samt analyser utförda av Klinisk Mikrobiologi börja beställas i ett nytt system. En ny remiss- och svarsportal (ROSP) har upphandlats för denna typ av prov och håller för tillfället på att konfigureras och testas ut.

Vad innebär detta för en studie som tar studieprover som ska hanteras av Biobank Väst?

  • För att konfigurera upp den nya remiss- och svarsportalen behöver Biobank Väst samla in HSA-ID för de organisatoriska enheter som ska kunna beställa prov i varje studie. För detta har personer i varje studie kontaktats för att ta fram denna uppgift.
  • Information och instruktioner om konkret användande av den nya remiss- och svarsportalen samt när den börjar tas i bruk kommer att skickas ut våren 2023 när allt är klart och informationen finns.

Senast uppdaterad: 2023-07-06 12:51