Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Biobankslag 2023:38 från 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 fick Sverige en ny biobankslag (2023:28). Syftet med biobankslagen är att reglera hur prov med respekt för den personliga identiteten får samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål.

Enligt biobankslagen får prov som tas i vården sparas i en biobank om patienten/provgivaren samtyckt till vården och fått information enligt kraven i lagen. Provgivaren ska få information om att prov kan komma att sparas i en biobank, vad prov får användas till och rätten att begränsa användningen av prov.

En förändring i den nya lagen är att det är ändamålen för vilka prov samlas in, bevaras och används som styr om lagen blir tillämplig. Enligt lagen får sparade prov i biobank användas för exempelvis utbildning av vårdpersonal, utveckling och kvalitetssäkring av rutiner i vården samt forskning.

Om sparade prov i biobank ska användas eller om nya prov ska samlas in för forskning krävs ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten och ibland även från Läkemedelverket. Den nya biobankslagen omfattar även prov som tas för forskning utanför vårdens verksamhet. Alla prov som omfattas av lagen ska vara inrättade i en biobank.

För mer information om biobankslagen besök Biobank Sveriges webbplats (biobanksverige.se)

Kontakt vid frågor

Karin Johansson, biobankssamordnare Västra Götalandsregionen. E-post karin.c.johansson@vgregion.se eller funktionsbrevlådan rbcvast@vgregion.se.

Samtliga regioner har skrivit under ett samverkansavtal om en gemensam implementering av den biobankslag 2023:38. Biobank Sverige har fått uppdraget att leda det nationella införandet.

Uppdaterade dokument

Alla Biobanks Sveriges nationella dokument har uppdaterats i samband med införandet av biobankslag 2023:38. Försäkra dig om att du har de senaste versionerna av dokumenten genom att besöka Biobank Sveriges webbplats och sidan med alla dokument (biobanksverige.se/dokument).    

Digitala utbildningar

Biobank Sverige har tagit fram en antal digitala utbildningar. En av utbildningarna riktar sig till personal i vården som ordinerar eller tar prov. Utbildningen handlar om information och samtycke enligt biobankslagen. Utbildningen finns att ta del av på Biobanks Sveriges webbplats (biobanksverige.se/utbildning).

Värdefulla länkar

Biobank Sveriges sida om biobankslag 2023:38 (biobanksverige.se)

Kortfattad information om biobankslag 2023:38 (biobanksverige.se) 

A new Biobank Act - a summary (biobanksverige.se) 

Länk till Riksdagens information om biobankslag 2023:38 (riksdagen.se)

Biobank Sweden’s translation of the Biobank Act 2023:38 (biobanksverige.se) 


Senast uppdaterad: 2024-07-12 18:27