Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

God provkvalitet

Biobank Väst följer ISO 20387 för att sträva efter en så god provkvalitet som möjligt.

Kvalitetsvariabler och avvikelsehantering

På begäran kan Biobank Väst förse provsamlingsansvarig med en sammanställning av provkvalitetsdata. Som ett led i vårt kvalitetsledningsarbete informerar vi aktivt om vikten av korrekta provtagningsrutiner, samt att rapportera in eventuella händelser/avvikelser som sker i samband med provhantering.

Följande tidpunkter registreras i Biobank Västs Laboratory Information Management System (LIMS);

 1. tidpunkt för provtagning (baseras på LabBest-etikett)
 2. tidpunkt för ankomstregistrering till provhanterande enhet
 3. tidpunkt för start pipettering i robot
 4. tidpunkt för avslut pipettering i robot
 5. tidpunkt för placering på torris
 6. tidpunkt för placering i frys.

Vi rekommenderar samtliga studier att löpande under studiens gång själva bokföra/registrera provpåverkande händelser. Som stöd i denna process finns ett web-verktyg kallat LIMS där personal från studien själva kan rapportera in händelser. Den informationen loggas tillsammans med den information som samlas in under tiden prov finns hos Biobank Väst.

Rekommendationer för blodprovstagning

För venös provtagning gäller gängse rutin enligt Vårdhandboken. Besök varhandboken.se, avsnitt ”Blodprov, venös provtagning”.

Bra provkvalitet uppnås genom rätt handhavande och följande punkter är bra att tänka på:

 • Var noggrann vid etikettering av rör så att rätt etikett hamnar på rätt rörtyp.
 • Använd lämplig kateter för att motverka hemolys.
 • Undvik kraftig och långvarig stas, muskelarbete (så kallad pumpning)
 • Följ rekommendationer för slaskprov.
 • Ta proverna i den ordning som rekommenderas av klinisk kemi, SU.
 • Fyll rören helt till dess att vakuumverkan upphör.
 • Rören ska blandas direkt enligt rörspecifik information.

Rekommendationer vid vävnadsprovtagning

Analyser av vävnadsbiopsier med molekylärbiologiska metoder, eller undersökningar av vävnadens metabolom, ställer stora krav under insamlingen.

DNA-molekylerna i vävnad är förhållandevis mer stabila än RNA och proteiner. Förlängd tid av ischemi för vävnaden ger förändringar på grund av nedbrytning. För att minska nedbrytningen i vävnaden ska tiden från provtagning till infrysning hållas så kort och kontrollerad som möjligt.

För att i efterhand kunna relatera provresultat till handhavande rekommenderar vi att dokumentera bland annat följande variabler:

 • Tidpunkt start varm ischemi (tidpunkt då blodflödet stryps till vävnaden).
 • Tidpunkt start kall ischemi (tidpunkt då vävnaden avlägsnas från organet).
 • Tidpunkt för fixering/infrysning (när vävnaden läggs i stabiliserande lösning alt. på is). 

För stabilisering av vävnad finns olika metoder

 • Direktinfrysning
  • På kolsyreis (rören direkt i isen eller i ”CoolRack” av metall)
  • I kolsyreiskyld isopentan
  • I flytande kväve
 • RNA-stabiliserande lösning

Senast uppdaterad: 2022-12-07 16:56