Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nationell insamling

provrör

Det krävs kunskap inom biobanksområdet för att starta provinsamling för studier, identifiera befintliga prov och göra uttag av insamlat material. Komplexiteten ökar vid nationella studier med insamling på flera orter i Sverige, vilket leder till ökat behov av stöd och rådgivning till forskare.

För att tillgodose forskares behov har universitet med medicinsk fakultet i samverkan med universitetssjukhus i Sverige inrättat provservicekoordinatorer för forskning. Tjänsterna möjliggörs genom en samfinansiering av projektpengar från Vetenskapsrådet och deltagande universitet. Provservicekoordinatorer är verksamma vid operativa biobanksfaciliteter i Umeå, Örebro, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund.

Underlättar för forskare vid nationella studier

Provservicekoordinatorerna har kompetens inom biobanksområdet och deras uppdrag är främst att underlätta för forskare som driver nationella forskningsstudier med biobanksprov samt att öka nyttjande av befintliga vätskebaserade prov, vilket på sikt kan leda till bättre hälsa och livskvalitet. Kontakta i ett tidigt skede provservicekoordinatorn i det område där du som forskare är verksam för planering och rådgivning vid nationell biobankning.

Provservicekoordinatorerna erbjuder följande service:

  • Rådgivning och koordineringshjälp vid uppstart av nationell studie
  • Råd avseende provtyper och kvalitetsfrågor vid nyinsamling av biobanksprov
  • Råd och hjälp vid uttag av befintliga vätskebaserade biobanksprov.

I uppdraget som provservicekoordinator ingår också att ta fram underlag för att harmonisera och synkronisera administrativa processer för insamling och uttag för nationella studier. Provservicekoordinatorn har även en strategisk funktion som syftar till att utveckla det lokala arbetet i en nationellt samordnad biobanksservice.

Kontaktuppgifter till provservicekoordinatorerna runt om i Sverige finns i Biobank Sveriges karta över tjänster.

Elin Stenfeldt

Nationell provservicekoordinator Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2022-12-07 17:07