Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nationell insamling

provrör

Det krävs stor kunskap inom biobanksområdet för att starta nya studier och identifiera befintliga prover samt göra uttag av insamlat material från flera orter i Sverige. Komplexiteten ökar vid nationell insamling vilket leder till ökat behov av stöd och rådgivning till forskare.

För att tillgodose forskares behov har universitet med medicinsk fakultet i samverkan med universitetssjukhus i Sverige inrättat funktionen provservicekoordinator för forskning. Dessa anställningar har möjliggjorts genom en samfinansiering av projektpengar från Vetanskapsrådet och deltagande universitet. Provservicekoordinatorer är nu verksamma vid operativa biobanksfaciliteter i Umeå, Örebro, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund.

Underlättar för forskare vid nationella studier

Provservicekoordinatorerna har kompetens inom biobanksområdet och deras uppdrag är främst att underlätta för forskare att driva nationella forskningsstudier samt öka nyttjande av befintliga vätskebaserade biobanksprov som på sikt kan leda till bättre hälsa och livskvalitet för patienter och allmänhet. Kontakta din provservicekoordinator, där du som forskare är verksam, i ett tidigt skede för planering och rådgivning vid nationell biobankning.

Provservicekoordinatorerna erbjuder följande service:

  • Rådgivning och koordineringshjälp vid uppstart av nationell studie
  • Råd avseende provtyper och kvalitetsfrågor vid nyinsamling av biobanksprov
  • Råd och hjälp vid uttag av befintliga vätskebaserade biobanksprov
  • Råd och information om tillgängliga analysplattformar.

I uppdraget som provservicekoordinator ingår också att ta fram underlag för att harmonisera och synkronisera administrativa processer för insamling och uttag för nationella studier. Provservicekoordinatorn har även en strategisk funktion som syftar till att utveckla det lokala arbetet i en nationellt samordnad biobanksservice.

Kontaktuppgifter till provservicekoordinatorerna runt om i Sverige finns i Biobank Sveriges karta över tjänster.

Elin Stenfeldt

Nationell provservicekoordinator Västra Götaland.
Senast uppdaterad: 2021-10-22 10:52