Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Analys av biobanksprov

I Västra Götaland finns flera plattformar som erbjuder analyser och expertis för biologiska prov. Innan en provinsamling startar är det bra att bestämma vilka analyser man vill göra och anpassa provtyp och alikvotering efter det. Nedan presenteras de plattformar som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Chalmers.

Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin består av verksamheterna Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi, Klinisk genetik och genomik och Tillväxtlaboratoriet.

Prov kan analyseras direkt eller i efterhand.

Besök webbsidorna för mer information >>

Clinical Genomics Göteborg

Tjänster Next Generation Sequencing
Provtyper DNA, RNA
Volymer, informat 10-50 µl beroende på applikation och provkoncentration
Överlämnas i formatet Provrör eller 96-hålsformat
Antal prover Vanligast 10-150


Besök webbplatsen för mer information >>

Translationella Genomikplattformen

Tjänster Extraktion av cellfritt DNA (cfDNA)
Kvalitetskontroll av cfDNA
Provtyper Serum och plasma
Streck, Norgen Biotek och EDTA-plasma
Volymer, informat 1 ml - 4 ml plasma eller serum 
Överlämnas i formatet 1,5 – 2 ml mikrocentrifug-rör eller kryorör
Antal prover Från enstaka upp till ett par hundra rör

 
Läs mer om Translationella Genomikplattformen >>
Kontakt: Anders Ståhlberg, anders.stahlberg@gu.se

Proteomics Core facility, Göteborgs universitet

Tjänster

Proteomik analys med mass spektrometri.
• Studiedesign
• Proteinidentifiering
• Proteinkaraktärisering av modifieringar så som glykosylering och fosforylering
• Interaktionsanalyser mellan proteiner eller RNA-protein
• Protein kvantifiering för att identifiera biologiska processer och biomarkörer genom att studera skillnader i proteinuttryck mellan grupper.

Provtyper Alla typer av biologiska material eller proteinextrakt
Exempelvis vävnadsbiopsier (färskfrusen eller FFPE), plasma/serum/likvor/urin/saliv, celler, cellmedium, isolerade organeller och exosomer.
Volymer, informat Beroende på material och applikation, material motsvarande ca 10-300 µg proteinextrakt.
• Färskfrusna biopsier och celler, 25-75 µl tvättade med PBS före frysning för att avlägsna kontaminerande blod och cellmedium
• Från µl till ml för urin/saliv/cellmedium centrifugerat före frysning för att avlägsna kontaminerande celler/partikulärt material och plasma/serum/likvor.
Överlämnas i formatet 1.5 - 2 ml Eppendorfrör
Antal prover Allt från 1 till 200 prover


Besök webbplatsen för mer information >>

NMR-centrum

Tjänster Automatisk lipoproteinprofilering (serum/plasma) och metabolitkvantifiering (även i urin).
Allt från hjälp med studiedesign, provhantering, NMR experiment till statistisk analys av NMR data.
Provtyper Serum/plasma, urin, saliv, CSF, biovätskor i allmänhet och homogenat/extrakt av vävnader/organismer.
Volymer, informat Minimal volym för serum och plasma är 100 µl men rekommenderar 300 µl.
Minimal volym för urin och CSF är 200 µl men rekommenderar 500 µl.
Övriga matriser efter överenskommelse.
Överlämnas i formatet 96-hålsplatta, alternativt i 2 ml kryorör med skruvlock, diameter 10.8 mm.
Inte 1,5 ml Eppendorfrör!
Leverans i fryst form, frysplats i -80˚C tills analysen görs.
Antal prover Allt från 20-tal till 2-3000 prover


Besök webbplatsen för mer information >>

Chalmers Mass-spectrometry Infrastructure

Tjänster Både kvantitativ och kvalitativ analys av små molekyler med hjälp av ett antal olika mass-spektrometrar.
Metabolomics och lipidomics.
Provtyper Provtyper är metod-beroende.
Oftast: blod, feces, urin, vävnad, mat och fermenterade prover.
Volymer, informat Volymen är metod-beroende
Som exempel, för metabolomics krävs 50-100 ul blodplasma.
Överlämnas i formatet Rör eller plattformat
Antal prover Projektberoende, men normalt 50-250 prover.
Handhar även projekt med tusentals prover.


Besök webbplatsen för mer information >>
Kontakt: cmsi@chalmers.se


Senast uppdaterad: 2022-07-11 12:46