Hantering av frysar

Inköp

Valfri frys köps in under gällande upphandling under förutsättning att frystyp (skåp eller box) är överenskommet med Biobank Väst.

Förutom måttbegränsningar så ska följande krav uppfyllas; anslutning till 230V, 50 Hz, 1 fas, 16Amp. Det är en fördel om frysen ansluts till ström med ”blå europahandske” som är monterad vid leverans.

Det är viktigt att ha ett miljötänk vid inköp av ny frys. Köp gärna en frys som har låg energiförbrukning, helst mindre än 15kWh/dag.

Skötseltips

En frys bör servas årligen av certifierad tekniker. Det går att teckna ett tilläggsavtal med Biobank Väst där servicen ingår. För att öka frysen livslängd bör eget underhåll av frysen göras enligt manual. Varje gång en frys öppnas bör frost tas bort med hjälp av en mjuk borste eller en isskrapa. Frysen bör avfrostas vid behov, följ frysens manual för avfrostningsrutin.

Utrangering

När frysen ska skrotas kontaktar frysägaren regionstransport alternativt Västfastigheter för assistans. Kontaktuppgifter finns här.

Senast uppdaterad: 2019-02-18 15:26