Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hantering av driftlarm

Driftjouren på Västfastigheter hanterar driftlarm. Utanför kontorstid är inställelsetiden cirka en timme efter det att larmet utlösts. Vid ett konstaterat fryshaveri kvitteras larmet av jouren som ringer ansvariga för den larmande frysen enligt frysens kontaktlista. Det är därför viktigt att kontaktlistan alltid är aktuell. Om ingen svarar skickas sms till någon på listan. När Västfastigheter ringer ska den som svara tillfrågas om reservfrys behöver lånas. Västfastigheter debiterar frysägaren per utryckning.

Västfastigheter förbinder sig inte att öppna en larmande frys för okulär besiktning, flytta material, ansvara för reparation, kontrollera larmgränser, kontrollera frysens larmfunktion, ansvara för frysens funktion eller innehåll.

Inkoppling av driftlarm beställs från Västfastigheter (ange rumsnummer, frysplats och ditt kostandställenummer). Efter inkoppling av driftlarmet ansvarar frysägaren för att driftlarmskontroll utförs, dvs att larm går från frys till larmpanel om frysen blir strömlös eller om övre och nedre larmgräns passeras, se Driftlarmskontroll och driftlarm.

Rumsnummer Bassängen (5032-99-704), Björkskogen (5129-99-008), Guldheden (5475-00-039), DSBUS (4256-00-0335) och Gropen (4234-109-021).

Driftlarmskontroll

Kontroll av driftlarm kan beställas från Västfastigheter eller så utför man det själv (fungerar endast i "Bassängen", "Guldheden" eller "Gropen"). Om tjänsten beställs via Västfastigheter bör en representant för frysen finnas med när larmet testas för att vidimera utfört test.

Vid egentest gör på följande sätt: Sätt övre larmgräns till -80°C. Öppna dörren/locket i några minuter alternativt stäng av strömmen till frysen (on/off på frysens baksida). En röd lampa ska blinka på larmpanelen som kvitteras vid ”reset”. Om inget larm utlöses så kan larmanslutningen vara felkopplad kontakta Västfastigheter för vidare åtgärder (OBS! Äldre modeller larmar i vissa fall inte om frysen blir strömlös). Glöm inte sätta tillbaka larmgränsen för att undvika falskt driftlarm. Det är varje frysägares ansvar att säkerställa att inte ett falskt larm utlöses.

Kvittering larm

Det tar ca 10 minuter för att larm på larmpanelen att gå vidare till Västfastigheter. För att förhindra att ett falskt larm går vidare kan du själv kvittera larmet enligt anvisning i fryshotellet (gäller ej Björkskogen och DSBUS). Falsklarm kan utlösas om man jobbar i frysen eller sätter in varmt material. Undvik detta genom att tillfälligt bryta larmanslutningen med en röd brytare.


Senast uppdaterad: 2023-04-24 12:18