Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tips för multicenteransökan

Nedan följer några viktiga punkter att tänka på när man fyller i multicenteransökan och tillhörande dokument.

Mer information om multicenterprincipen och ansökan finns hos Biobank Sverige, "M1. Multicenterprincipen Anvisning". Det finns också möjlighet att kontakta Regionalt biobankscentrum väst (RBC väst) för rådgivning.

 • Studiens namn, arbetsnamn och studie-ID ska stämma överens med det som angetts i etikansökan och forskningspersonsinformationen (N1a, punkt 1).
 • Sjukvårdshuvudman är den huvudman i vars hälso- och sjukvårdsverksamhet som prov tas. Berörda sjukvårdshuvudmän (regioner) ska markeras med ett kryss i Appendix A (N1a, punkt 2).
 • Forskningshuvudman ska vara samma som har angetts i etikansökan (N1a, punkt 3).
 • Huvudansvarig forskare ska vara samma som i etikansökan (N1a, punkt 3).
 • Ange innehåll, omfattning och antal för ursprungsprov, inte för alikvoter (N1a, punkt 4).
 • Personuppgifter som önskas tillgång till ska omfattas av etikansökan. Specificera vilka personuppgifter det gäller (N1a, punkt 5).
 • Prov registreras i sjukvårdshuvudmannens e-biobank för att sedan direkt utlämnas till mottagande biobank. Om Västra Götalandsregionen är forskningshuvudman och mottagande biobank anges Biobank Väst med registreringsnummer 890 hos IVO och Linda Paulson som biobanksansvarig (N1a, punkt 6).
 • Faktureringsadress ska anges, då RBC tar ut en avgift för alla studier som nyttjar multicenterprincipen (N1a, punkt 8).
 • Ett MTA ska finnas upprättat för varje mottagande huvudman då prov skickas för analys utanför den egna huvudmannens organisation.
 • Ange namn och adress för biobankspart. För Biobank Väst är det Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Biobank Väst, 413 45 Göteborg (punkt 1).
 • Ange namn, adress, e-post och telefonnummer för mottagaren, enligt instruktion i blankett (punkt 1).
 • Studiens namn, arbetsnamn och studie-ID ska stämma överens med det som angetts i etikansökan och forskningspersonsinformationen (punkt 2/tabell 1).
 • Huvudansvarig forskare bör vara samma som i etikansökan (punkt 2/tabell 1).
 • Fyll i avtalstiden för avtalet (punkt 10).
 • Fyll i förväntat slutdatum och hur proven ska hanteras (punkt 11).
 • Fyll i kontaktuppgifter för behörig företrädare för biobanken. Följande gäller för Biobank Väst (Kontaktuppgifter): 
  • Huvudman: Västra Götalandsregionen.
  • Namn: Biobank Väst
  • Biobanksnummer hos IVO: 890.
  • Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Biobank Väst, 413 45 Göteborg.
  • E-mail-adress: rbcvast@vgregion.se.
  • Namn och telefon för behörig företrädare fylls i av Biobank Väst.
 • Fyll i kontaktuppgifter för behörig företrädare för mottagaren (Kontaktuppgifter).
 • Underskrift av behörig företrädare för mottagaren ska göras (Kontaktuppgifter).
 • Ange antal individer och typ av prov, antal prov, antal bitar och/eller volym så att det är jämförbart med biobanksansökan. Biobanksansökan ska omfatta alla individer och prov som MTA gäller (bilaga 1).
 • Underskrift av huvudansvarig forskare ska göras på två ställen (bilaga 1 och bilaga 2).

 

 • Gäller komplettering av studieinnehåll, byte av huvudman eller mottagande biobank
 • Hela N1a måste inte fyllas i. Fyll i uppgifter så att den tidigare ansökan kan identifieras:
  • Studiens namn, arbetsnamn och studie-ID o Etikprövningsnämndens diarienummer
  • RBC västs provsamlings-ID för ansökan som ska kompletteras (i förekommande fall finns det längst upp på tidigare godkänd ansökan)
 • Fyll även i N1a med uppgifter om ändringar eller kompletteringar.
 • Bifoga brev till och beslut från etikprövningsmyndigheten om komplettering av etikansökan har skett, liksom aktuell version av forskningspersonsinformation om ändringar berör denna.
 • Gäller komplettering av nya provtyper, tillägg av site eller prövare
 • Fyll i N2. Komplettering till multicenteransökan, Appendix A + B.
 • Bifoga brev till och beslut från etikprövningsmyndigheten om komplettering av etikansökan har skett, liksom aktuell version av forskningspersonsinformation om ändringar berör denna.
 • Om prövaren är en privat vårdgivare som vill utlämna prov via en regions e-biobank måste en fullmakt upprättas mellan den privata vårdgivaren och regionens e-biobank.

Regionalt biobankscentrum väst

Biobanksavtal och rådgivning
Senast uppdaterad: 2019-10-11 11:02