Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Biobanksansökan

Provrör

För att få tillgång till prov från hälso- och sjukvården för forskning skickas en biobanksansökan till biobank i aktuell region. Ansökan ska beviljas av biobanksansvarig innan forskningen påbörjas.

Kriterier för att biobanksansökan ska kunna beviljas: 

  • etikprövning godkänd av Etikprövningsmyndigheten, med deras eventuella villkor uppfyllda
  • godkänd forskningspersonsinformation och informerat samtycke
  • rutiner och ansvar för säkerhet och spårbarhet, med fastställd procedur för kodning/pseudonymisering av prov och personuppgifter.

Ansökan skickas till ansvarig biobank i den region där biobanksprov samlas in. Biobank Väst (med registreringsnummer 890 hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO) är gemensam biobank för Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin, med uppdrag att ha ett övergripande ansvar för alla provsamlingar. I Västra Götalandsregionen skickas ansökan först för förhandsgranskning till Regionalt biobankscentrum Västs (RBC Västs) funktionsbrevlåda rbcvast@vgregion.se med ansökningshandlingar i elektronisk form (utan underskrifter).

biobanksverige.se finns mer information om biobankning och samtliga nationella blanketter och instruktioner för ansökan om tillgång till biobanksprov.

Regionalt biobankscentrum Väst

Biobanksansökan och rådgivning

Senast uppdaterad: 2023-07-07 10:45