Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handläggning av biobanksansökan

Digital ansökan

I Västra Götalandsregionen (VGR) är det Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) som handlägger och godkänner biobanksansökan.

Förhandsgranskning

Biobanksansökan skickas först för förhandsgranskning till RBC Västs funktionsbrevlåda rbcvast@vgregion.se med ansökningshandlingar i elektronisk form (utan underskrifter).

Inkomna ärenden registreras hos RBC Väst. Därefter följer en handläggningsprocess, då blanketterna administrativt granskas av utsedd handläggare. Ansökan bedöms utifrån biobankslagen, den godkända ansökan om etikprövning, forskningspersonsinformationen och det informerade samtycket. Vid oklarheter kontaktar RBC Västs handläggare den sökande och/eller studiens kontaktperson för klargörande och eventuella kompletteringar i ansökningshandlingarna.

Befintliga prov

Ansökan om uttag av befintliga prov från en provsamling för vård, diagnostik och behandling (VDB) bedöms av ansvarig för berörd provsamling, som kontrollerar att tillräckligt med material finns kvar för patients vård och behandling samt om begärd mängd prov är rimlig i relation till frågeställningen och om det begärda materialet kommer att kunna användas för att besvara frågeställningen.

Ansökan om uttag av befintliga prov från en forskningsprovsamling bedöms av dess provsamlingsansvarige/styrgrupp.

Godkännande av ansökan

När alla dokument är förhandsgranskade och klara för godkännande, ges sökande klartecken att skicka in signerade biobanksavtal samt eventuella bilagor till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionalt biobankscentrum Väst, 413 45 Göteborg.

Observera att bilagor som ansökan om etikprövning, forskningspersonsinformation och informerat samtycke endast ska skickas in elektroniskt.

När ansökan har beviljats diarieför och arkiverar RBC Väst ett original av varje signerat dokument enligt Sahlgrenska Universitetssjukhusets rutiner. Övriga original skickas till önskade mottagare och elektroniska kopior av signerade avtal skickas till sökande och samarbetspartners.

Regionalt biobankscentrum Väst

Biobanksansökan och rådgivning

Senast uppdaterad: 2023-10-09 14:12