Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dokument multicenterprincipen

Dokumet

På Biobank Sveriges webbplats finns samtliga nationella blanketter för ansökan om tillgång till biobanksprov. Här finns även instruktioner för ifyllnad av blanketter och samlad information om biobankning. Sökande uppmanas att alltid ladda ner senaste versionen av varje dokument, då nya versioner publiceras löpande. Dokumenten nedan är relevanta för studier som nyttjar multicenterprincipen.

Ansökan enligt multicenterprincipen 

 • ”N1a. Tillgång till nyinsamlade biobanksprov vid multicenterstudier”, inkl. Appendix A
 • ”N1b. Appendix B, multicenter”

Dokument som alltid ska bifogas biobanksansökan 

 • Ansökan om etikprövning, samt alla eventuella kompletteringar.
 • Beslut om godkänd forskning från Etikprövningsmyndigheten (EPM), samt beslut för eventuella kompletteringar.
 • Forskningspersonsinformation och informerat samtycke, för alla studiegrupper. I sällsynta fall kan EPM göra undantag från detta krav.

Skicka prov för analys

 • ”L2a(1/2/3). AVTAL om överföring...”, om prov ska skickas för analys utanför huvudmannen.
 • "L2a1. AVTAL om överföring till forskningshuvudman" används när en region är huvudman för biobanken och ett svenskt universitet eller annan region är forskningshuvudman.  
 • "L2a2. AVTAL om överföring vid uppdragsforskning" används när en region är huvudman för biobanken och det finns en sponsor som har det övergripande ansvaret för genomförandet av studien. 
 • "L2a3. AVTAL om överföring när forskningshuvudman lika med huvudman för biobank" används då forskningshuvudmannen är densamma som huvudman för biobanken. 

Vid ändring

 • ”N1a. Tillgång till nyinsamlade biobanksprov vid multicenterstudier”, med uppgifter för identifiering samt de uppgifter som ändringarna rör, alternativt
 • ”N2. Ansökan om ändring av multicenteravtal”
 • Bifoga dokument där ändringar eller kompletteringar har gjorts.

Privat vårdgivare

 • ”N4. Fullmakt privata prövare vid multicenterstudier”, om prövaren är en privat vårdgivare som vill utlämna prov via en regions e-biobank 

Skicka elektroniskt först

 • Biobanksansökan skickas först för förhandsgranskning till vår funktionsbrevlåda rbcvast@vgregion.se med ansökningshandlingar i elektronisk form (utan underskrifter).
 • När alla dokument är förhandsgranskade och klara för godkännande, ges sökande klartecken att skicka in signerade biobanksavtal samt eventuella bilagor till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionalt biobankscentrum Väst, 413 45 Göteborg.

Antal original

 • Sökande uppmanas att för varje avtal skicka in ett original för varje huvudman som önskar ett signerat originalavtal i pappersform.
 • När ansökan har beviljats diarieför och arkiverar Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) för Västra Götalandsregionen ett original av varje signerat avtal enligt Sahlgrenska Universitetssjukhusets rutiner. Övriga original skickas till önskade mottagare och elektroniska kopior av signerade avtal skickas till sökande och samarbetspartners.

Regionalt biobankscentrum Väst

Biobanksansökan och rådgivning

Senast uppdaterad: 2021-11-02 14:07