Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Provsamlingar Väst

Samling prov

"Provsamlingar Väst" listar provsamlingar insamlade för ändamålet forskning registrerade i Biobank Väst som godkänts för publicering av den som ansvarar för provsamlingen.

Prov i biobanker är betydande för den medicinska forskningen. Forskning på biobanksprov bidrar bland annat till ökad kunskap om hur sjukdomar uppkommer och kan förebyggas samt till förbättrad diagnostik, behandling och överlevnad vid sjukdom.

Provsamlingar Väst underlättar för forskare att hitta biobanksprov till studier och kan förhoppningsvis stimulera till forskningssamarbeten. Forskare får också en möjlighet att visa upp sina befintliga samlingar och pågående projekt.

När det gäller forskningsprovsamlingar har ansvarig för provsamlingen (ansvarig forskare) dispositionsrätt över insamlade prov och för att få tillgång till dessa samlingar måste den provsamlingsansvarige kontaktas. För att proven ska kunna tillgängliggöras för forskning krävs ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten (EPM) för det aktuella forskningsprojektet.

Listan med provsamlingar och informationen om befintliga samlingar uppdateras löpande.

Gå vidare till Provsamlingar Väst >>

Läs artikeln Provsamlingar Väst underlättar forskning på biobanksprov >>

 


Senast uppdaterad: 2022-12-06 10:39