Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Provsamlingar Väst

Samling prov

"Provsamlingar Väst" listar provsamlingar insamlade för ändamålet forskning registrerade i Biobank Väst. De forskningsprovsamlingar som finns listade har ansvariga för provsamlingarna gett sitt godkännande till att vi publicerar.

Prov i biobanker är betydande för den medicinska forskningen. Forskning på biobanksprov bidrar bland annat till ökad kunskap om hur sjukdomar uppkommer och kan förebyggas samt till förbättrad diagnostik, behandling och överlevnad vid sjukdom.

Provsamlingar Väst underlättar för forskare att hitta biobanksprov till studier och stimulera till forskningssamarbeten. Forskare får också en möjlighet att visa upp sina befintliga samlingar och pågående projekt.

När det gäller forskningsprovsamlingar har ansvarig forskare dispositionsrätt över insamlade prov. För att få tillgång till dessa samlingar krävs ett godkännande från provsamlingsansvarig. För att proven ska kunna tillgängliggöras för forskning krävs ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten (EPM) för det aktuella forskningsprojektet.

I mars 2021 finns drygt 350 provsamlingar i Provsamlingar Väst. Listan med provsamlingar och informationen om befintliga samlingar uppdateras löpande. 

Gå vidare till Provsamlingar Väst >>

 

Senast uppdaterad: 2021-03-19 13:09