Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Etikprövning och informerat samtycke

För att kunna teckna ett biobanksavtal och få tillgång till prov som omfattas av biobankslagen krävs en etikprövning som har godkänts av Etikprövningsmyndigheten, en godkänd forskningspersonsinformation och ett informerat samtycke. Biobank Väst kan ge råd gällande innehållet i de delar som rör humanbiologiska prov i dessa handlingar.

Etikprövning

En godkänd etikprövning krävs för att få forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter, oavsett om forskningen omfattas av biobankslagen eller inte. Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.

Information om ansökan om etikprövning finns hos Etikprövningsmyndigheten.

Informerat samtycke

Deltagande i en forskningsstudie är frivilligt och forskning på människor får normalt sett endast ske om deltagarna samtyckt till att delta i studien. Den som tillfrågas ska få tydlig och utförlig information om vad ett deltagande innebär för att kunna lämna ett informerat samtycke. Etikprövningslagen omfattar krav på innehållet i forskningspersonsinformationen, bland annat gällande studiens syfte, risker och biologiska prov samt information om att deltagandet är frivilligt och att man har rätt att när som helst avbryta sin medverkan.

Rådgivning gällande biologiska prov

Biobank Väst kan ge rådgivning för de delar i ansökan om etikprövning och forskningspersonsinformationen som gäller biologiska prov. Ta del av våra tips här eller kontakta oss enligt nedan.

Regionalt biobankscentrum Väst

Biobanksavtal och rådgivning

Senast uppdaterad: 2021-11-02 13:59