Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så här sätter vi upp din studie

Projektledare på Biobank Väst arbetar i samråd med er fram biobanksrutiner baserade på era önskemål och våra tillgängliga tjänster.

Första mötet

  • Vad kan Biobank Väst erbjuda
  • Vilka behov har studien
  • Studiens omfattning (antal deltagare, provtagningar och prov).


Beslut om biobanksprov
Här tas beslut om vilka provtyper som ska biobankskas i studien, vilka provrör som ska användas och i vilka alikvoteringsformat proverna ska förvaras.

Avtal
Efter att Biobank Väst har fått komplett information och avtalen är signerade av alla parter följer en process som tar ett antal veckor.  

  • Godkända avtal (t.ex. Etikprövningsmyndigheten och Biobank)
  • Serviceavtal Biobank Väst
  • Avtal Klinisk kemi (direktanalyser) . 

Registrering och konfigurering
Registrering och konfigurering i remiss- och svarssystem tar minst tre veckor. Vi använder oss av de digitala systemen FlexLab och LabBest. 

Studieplan skapas
En studieplan skapas av Biobank Väst. I studieplanen sammanfattas rutinen för studiens biobankning samt viktig information. 

Möte inför studiestart
Under mötet testas studiens remiss- och svarssystem. Tillsammans går vi igenom den rutin som satts upp för studiens provhantering. Startdatum för studien spikas.

Studiestart
Biobank Västs provinsamlingsservice följer ett kvalitetsledningssystem för att alla prov ska hanteras på samma sätt och hålla samma höga kvalitet. Vi använder robotiserad alikvotering.

 

Biobank Väst

Projektledning studier och provinsamling
Senast uppdaterad: 2018-11-14 09:48