Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uttag, utlämnande eller utplock?

prov

Tillgång till prov i en forskningsstudie kan ges antingen genom uttag av prov som ska kvarstå hos sjukvårdshuvudmannen eller genom att prov utlämnas till en biobank hos en annan huvudman.

Uttag

Uttag av prov sker inom biobankshuvudmannens verksamhet och innebär att en ny provsamling skapas genom uttag av en delmängd av prov från en redan befintlig provsamling. Den befintliga provsamlingen kan vara antingen en forskningsprovsamling eller en provsamling för vård, diagnostik och behandling (VDB). Uttag av prov görs till exempel för en forskningsstudie där prov ska analyseras. Analys av prov kan ske inom huvudmannens verksamhet, men prov kan också skickas för analys hos annan huvudman, inom eller utanför Sverige, se egen rubrik.

För att ansöka om att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i Västra Götalandsregionen används blankett L1, del I, tillsammans med bilaga L1a eller L1b, som skickas till Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst).

Utlämnande

Prov kan utlämnas från en primär provsamling till en annan huvudmans biobank inom Sverige, och där bilda en sekundär provsamling. Tillsammans med de kodade fysiska proven utlämnas ansvaret för provets spårbarhet och säkerhet. Den primära biobanken behåller ansvaret för kodnyckeln, som inte får utlämnas. En sekundär provsamling får aldrig utlämnas vidare från den mottagande biobanken. Prov kan dock alltid analyseras inom huvudmannen eller skickas för analys inom eller utanför Sverige, se egen rubrik.

För att ansöka om utlämnande av prov från en provsamling i Västra Götalandsregionen används blankett L1, del I och del II, som skickas till RBC Väst.

Utplock

Ett utplock innebär att forskningsprov hämtas från en förvaringsplats för att till exempel göra analyser. Om proven förvaras i Biobank Västs frysar beställs ett utplock av aktuella prov via Biobank Väst. Läs mer om utplock av prov.

Regionalt biobankscentrum Väst

Biobanksavtal och rådgivning

Senast uppdaterad: 2021-11-02 14:08