Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tips vid ansökan om etikprövning

Här finns tips för de delar av ansökan om etikprövning som gäller biologiska prov. Det finns också möjlighet att kontakta Biobank Väst för rådgivning.

 • Forskningshuvudman i biobanksansökan ska vara samma som i ansökan om etikprövning.
 • Forskningshuvudmän för studiens alla deltagande sites ska anges.
 • Huvudansvarig forskare i biobanksansökan ska vara samma som i ansökan om etikprövning. I vissa fall kan det av logistiska skäl vara lokal prövare, namngiven som medverkande forskare i ansökan om etikprövning, som tecknar avtalet med lokal biobank.
 • Alla medverkande forskare ska anges. Om en lokal prövare ska kunna teckna biobanksavtal måste hen vara namngiven som medverkande forskare.
 • Datum för provtagningsperiod och studieperiod i biobanksansökan ska omfattas av de förväntade startdatum och slutdatum för projektet som anges i ansökan om etikprövning.
 • Antal forskningspersoner i biobanksansökan får inte överskrida antalet i ansökan om etikprövning.
 • Beskrivning av hur forskningspersoner informeras och hur samtycke inhämtas ska finnas.
 • Ansökan om etikprövning ska omfatta alla prov som biobanksansökan gäller. Ansökan om etikprövning krävs även för humanbiologiska prov för forskning som inte omfattas av biobankslagen.
 • Befintliga prov är prov som tidigare har tagits inom hälso- och sjukvården och sparats i en provsamling för vård, diagnostik och behandling (VDB) eller för forskningsändamål. Till befintliga prov räknas även nytagna prov i en forskningsstudie som efter provtagning registreras i en VDB-provsamling.
 • Nyinsamlade prov är prov som tas i ett specifikt forskningssyfte och inte registreras i en VDB-provsamling.
 • Ange att prov ska hanteras enligt biobankslagen (Lag 2002:297 om biobanker i hälso- och sjukvården med mera).
 • Ange typ av prov, antal prov, antal bitar och/eller volym så att det är jämförbart mellan ansökan om etikprövning, forskningspersonsinformation och biobanksansökan.
 • Beskriv processen för hur proven kommer att kodas.
 • Huvudman för Biobank Väst är Västra Götalandsregionen med registreringsnummer 890 hos inspektionen för vård och omsorg (IVO).
 • Ange om prov kommer att utlämnas till en annan biobank. Ange namn, huvudman och registreringsnummer hos IVO för mottagande biobank om tillämpligt. Om osäkerhet finns, ange att prov kan komma att utlämnas till annan biobank i Sverige.
 • Ange var analyser kommer att utföras så att etikgodkännandet omfattar alla analyser av de prov som finns med i biobanksansökan. Om osäkerhet finns, ange att prov kan komma att skickas för analys, i Sverige eller utomlands.
 • Ange ifall prov kommer att avidentifieras eller destrueras i slutändan.
 • Om prov som sparas kan komma att användas för framtida forskning ska detta anges, samt att i så fall ska en ny etisk prövning göras.
 • Tidsperioderna för det biologiska materialets tillgänglighet för projektet och efter projektet är avslutat ska omfatta motsvarande tidsperioder för tillgång till prov i biobanksansökan.
Senast uppdaterad: 2019-08-23 14:00