Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tips för biobanksansökan

Nedan följer några viktiga punkter att tänka på när man fyller i biobanksansökan och tillhörande dokument.

Mer utförliga instruktioner för biobanksansökan, finns på biobanksverige.se, ”K4. Instruktion till blankett L1”. Det finns också möjlighet att kontakta Regionalt biobankscentrum väst (RBC väst) för rådgivning.

 • Studiens namn, arbetsnamn och studie-ID ska stämma överens med det som angetts i etikansökan och forskningspersonsinformationen (punkt 1).
 • Tänk på att uttag av prov som registreras i en provsamling för vård, diagnostik och behandling (VDB) alltid räknas som befintliga prov, även om provet tas i samband med studien (punkt 1).
 • Forskningshuvudman ska vara samma som har angetts i etikansökan (punkt 2).
 • Huvudansvarig forskare ska vara samma som i etikansökan. I vissa fall kan det av logistiska skäl vara lokal prövare (ska vara angiven som medverkande forskare i etikansökan) som tecknar avtalet med lokal biobank. Då anges den nationellt huvudansvarige forskaren som annan kontaktperson (punkt 2).
 • Sjukvårdshuvudman är Västra Götalandsregionen (VGR) om ansökan gäller prov tagna i VGR. Biobankens namn är Biobank Väst med registreringsnummer 890 hos IVO. Biobanksansvarig för Biobank Väst är RBC västs chef, fylls i av RBC väst (punkt 3).
 • Datum för provtagnings- och studieperiod ska anges i form av årtal, alternativt tills vidare (punkt 4).
 • Ange innehåll, omfattning och antal för ursprungsprov, inte för alikvoter (punkt 4).
 • Om ansökan avser tillgång till befintliga biobanksprov ska även blankett L1a eller L1b fyllas i (punkt 4). Se nedan.
 • MTA kan tecknas vid senare tillfälle, dock före prov skickas för analys. Notera i så fall detta (punkt 5 A2).
 • Om prov ska utlämnas ska även L1, del II fyllas i (punkt 5 B).
 • Personuppgifter som önskas tillgång till ska omfattas av etikansökan. Specificera vilka personuppgifter det gäller (punkt 6).
 • Faktureringsadress ska anges för sponsor-initierade studier, för vilka RBC väst tar ut en avgift för handläggning (punkt 7).
 • En bilaga ska fyllas i för varje VDB-provsamling som tillgång till prov önskas från. Informera RBC väst vilka VDB-provsamlingar det gäller.
 • Kontakta VDB-provsamlingsansvarig direkt för diskussion om vilka provgivare ansökan gäller. Listor med personuppgifter ska skickas på ett säkert sätt direkt till den som ska utföra uttag ur en provsamling, inte till RBC väst.
 • Studiens arbetsnamn ska vara samma som anges i L1.
 • Huvudansvarig forskare ska vara samma som anges i L1.
 • Den mottagande biobanken skriver under del II innan biobanksansökan skickas till RBC väst.
 • Notera att prov som endast skickas för analys behöver inte utlämnas, det juridiska ansvaret för proven stannar kvar hos sjukvårdshuvudmannen.
 • Ett MTA ska finnas upprättat för varje mottagande huvudman då prov skickas för analys utanför den egna huvudmannens organisation.
 • Ange namn och adress för biobankspart. För Biobank Väst är det Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Biobank Väst, 413 45 Göteborg (punkt 1).
 • Ange namn, adress, e-post och telefonnummer för mottagaren, enligt instruktion i blankett (punkt 1).
 • Studiens namn, arbetsnamn och studie-ID ska stämma överens med det som angetts i etikansökan och forskningspersonsinformationen (punkt 2/tabell 1).
 • Huvudansvarig forskare bör vara samma som i etikansökan (punkt 2/tabell 1).
 • Fyll i avtalstiden för avtalet (punkt 10).
 • Fyll i förväntat slutdatum och hur proven ska hanteras (punkt 11).
 • Fyll i kontaktuppgifter för behörig företrädare för biobanken. Följande gäller för Biobank Väst (Kontaktuppgifter): 
  • Huvudman: Västra Götalandsregionen.
  • Namn: Biobank Väst
  • Biobanksnummer hos IVO: 890.
  • Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Biobank Väst, 413 45 Göteborg.
  • E-mail-adress: rbcvast@vgregion.se.
  • Namn och telefon för behörig företrädare fylls i av Biobank Väst.
 • Fyll i kontaktuppgifter för behörig företrädare för mottagaren (Kontaktuppgifter).
 • Underskrift av behörig företrädare för mottagaren ska göras (Kontaktuppgifter).
 • Ange antal individer och typ av prov, antal prov, antal bitar och/eller volym så att det är jämförbart med biobanksansökan. Biobanksansökan ska omfatta alla individer och prov som MTA gäller (bilaga 1).
 • Underskrift av huvudansvarig forskare ska göras på två ställen (bilaga 1 och bilaga 2).

 

 • Vid komplettering måste inte hela "L1. Tillgång till provsamling för forskning" fyllas i.
 •  Fyll i uppgifter så att den tidigare ansökan kan identifieras:
  • Studiens namn, arbetsnamn och studie-ID
  • Etikprövningsnämndens diarienummer
  • RBC västs provsamlings-ID för ansökan som ska kompletteras (i förekommande fall finns det längst upp på tidigare godkänd ansökan)
 • Fyll även i uppgifter om ändringar eller kompletteringar.
 • Bifoga dokument där ändringar eller kompletteringar har gjorts, till exempel:
  • Bilaga L1a/b om kompletteringen gäller nya typer av befintliga prov.
  • Brev till och beslut från etikprövningsmyndigheten om komplettering av etikansökan har skett, liksom aktuell version av forskningspersonsinformation om ändringar berör denna.

 

Regionalt biobankscentrum väst

Biobanksavtal och rådgivning
Senast uppdaterad: 2019-10-11 10:56