Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skicka prov för analys

pimpett

Prov kan skickas för analys inom eller utanför Sverige. Ett Material Transfer Agreement (MTA) reglerar parternas ansvar då biobanksprov med tillhörande pseudonymiserade/kodade personuppgifter överförs från en huvudman till en annan.

När biobanksprov analyseras utanför sjukvårdshuvudmannen (i detta fall Västra Götalandsregionen) måste enligt biobankslagen följande villkor vara uppfyllda:

  • Etikprövning godkänd av Etikprövningsmyndigheten (EPM), med deras eventuella villkor uppfyllda.
  • Provgivaren ska ha gett samtycke till att prov kan komma att skickas för analys inom eller utanför Sverige. I sällsynta fall kan EPM göra undantag från detta krav.
  • Ett biobanksavtal ska finnas upprättat.
  • Prov ska vara kodade/pseudonymiserade.
  • Ett MTA ska finnas upprättat.

Biobank Sverige har tre olika mallar för MTA, beroende på förhållandet mellan biobank, forskningshuvudman och mottagare. För mer information om mallarna se våra tips för biobanksansökan.

Prov kan skickas för analys oavsett om prov har utlämnats till en annan biobank eller om ansvaret kvarstår hos sjukvårdshuvudmannen.

Om prov skickas inom Sverige ska de återsändas, destrueras eller avidentifieras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades.

Om prov skickas utanför Sverige måste proven återsändas eller destrueras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades. Biobankslagen medger inte att svenska biobanksprov slutförvaras hos eller utlämnas till utländsk huvudman.

Regionalt biobankscentrum Väst

Biobanksavtal och rådgivning

Senast uppdaterad: 2021-11-02 14:08