Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Multicenterprincipen

Robot

Om en studie omfattar nyinsamlade prov som utlämnas från flera olika vårdgivare kan multicenterprincipen användas för att underlätta ansökan om tillgång till prov.

Kriterier för att multicenterprincipen ska kunna användas:

  • studien omfattar prov från flera vårdgivare
  • ansökan gäller nyinsamlade prov
  • prov utlämnas till en mottagande svensk biobank och bildar en sekundär provsamling
  • nationell koordinator får inte vara privat vårdgivare.

Privata vårdgivare kan inkluderas i en multicenterstudie, under följande förutsättningar:

  • en fullmakt tecknas mellan den privata vårdgivaren och e-biobanksansvarig i en region
  • huvudprövaren tillhör en region, en kommun, ett universitet eller en högskola
  • minst en av de ingående klinikerna/siterna tillhör en region.

Ansökan skickas till Regionalt biobankscentrum (RBC) i den region där nationell koordinator för studien finns. I Västra Götalandsregionen skickas ansökan först för förhandsgranskning till RBC Västs funktionsbrevlåda rbcvast@vgregion.se med ansökningshandlingar i elektronisk form (utan underskrifter).

Vid studieavslut ska nationell koordinator meddela beslutande RBC när provinsamlingen är avslutad och ange provsamlingens slutliga omfattning per region.

Dokumet

Dokument

Relevanta dokument för multicenteransökan.

Regionalt biobankscentrum Väst

Biobanksavtal och rådgivning
Senast uppdaterad: 2019-01-30 10:03