Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dokument biobanksansökan

På Biobank Sveriges webbplats finns samtliga nationella blanketter för ansökan om tillgång till biobanksprov. Här finns även instruktioner för ifyllnad av blanketter och samlad information om biobankning. Sökande uppmanas att alltid ladda ner senaste versionen av varje dokument, då nya versioner publiceras löpande.

Biobanksansökan

 • ”L1. Tillgång till provsamling för forskning”, del I fylls i

Dokument som alltid ska bifogas biobanksansökan

 • Ansökan om etikprövning, samt alla eventuella kompletteringar.
 • Beslut om godkänd forskning från Etikprövningsmyndigheten (EPM), samt beslut för eventuella kompletteringar.
 • Forskningspersonsinformation och informerat samtycke, för alla studiegrupper. I sällsynta fall kan EPM göra undantag från detta krav.

Vid ansökan om befintliga prov

 • ”L1a. Bilaga uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov patologi och cytologi” 
 • ”L1b. Bilaga uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov vätskebaserade”
 • En bilaga ska fyllas i för varje VDB-provsamling som tillgång till prov önskas från. Informera RBC Väst vilka VDB-provsamlingar det gäller.

Utlämnande av prov

 • ”L1. Tillgång till provsamling för forskning”, del I och II fylls i.

Skicka prov för analys

 • ”L2a(1/2/3). AVTAL om överföring...”, om prov ska skickas för analys utanför huvudmannen.
 • "L2a1. AVTAL om överföring till forskningshuvudman" används när en region är huvudman för biobanken och ett svenskt universitet eller annan region är forskningshuvudman.  
 • "L2a2. AVTAL om överföring vid uppdragsforskning" används när en region är huvudman för biobanken och det finns en sponsor som har det övergripande ansvaret för genomförandet av studien. 
 • "L2a3. AVTAL om överföring när forskningshuvudman lika med huvudman för biobank" används då forskningshuvudmannen är densamma som huvudman för biobanken. 

Vid ändring

 • ”L1. Tillgång till provsamling för forskning”, med uppgifter för identifiering samt de uppgifter som ändringarna rör. 
 • Bifoga dokument där ändringar eller kompletteringar har gjorts.

Skicka elektroniskt först

 • Biobanksansökan skickas först för förhandsgranskning till vår funktionsbrevlåda rbcvast@vgregion.se med ansökningshandlingar i elektronisk form (utan underskrifter).
 • När alla dokument är förhandsgranskade och klara för godkännande, ges sökande klartecken att skicka in signerade biobanksavtal samt eventuella bilagor till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionalt biobankscentrum Väst, 413 45 Göteborg.

Antal original

 • Sökande uppmanas att för varje avtal skicka in ett original för varje huvudman som önskar ett signerat originalavtal i pappersform.
 • När ansökan har beviljats diarieför och arkiverar Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) för Västra Götalandsregionen ett original av varje signerat avtal enligt Sahlgrenska Universitetssjukhusets rutiner. Övriga original skickas till önskade mottagare och elektroniska kopior av signerade avtal skickas till sökande och samarbetspartners.

Regionalt biobankscentrum Väst

Biobanksavtal och rådgivning
Senast uppdaterad: 2019-01-30 10:09