Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tips för biobanksansökan

Nedan följer några viktiga punkter att tänka på när man fyller i biobanksansökan och tillhörande dokument. Mer utförliga instruktioner för biobanksansökan, finns på biobanksverige.se, ”K4. Instruktion till blankett L1”. Det finns också möjlighet att kontakta Regionalt biobankscentrum väst (RBC väst) för rådgivning.

 • Studiens namn, arbetsnamn och studie-ID ska stämma överens med det som angetts i etikansökan och forskningspersonsinformationen (punkt 1).
 • Tänk på att uttag av prov som registreras i en provsamling för vård, diagnostik och behandling (VDB) alltid räknas som befintliga prov, även om provet tas i samband med studien (punkt 1).
 • Forskningshuvudman ska vara samma som har angetts i etikansökan (punkt 2).
 • Huvudansvarig forskare bör vara samma som i etikansökan. I vissa fall kan det av logistiska skäl vara lokal prövare, namngiven i etikansökan 1.4, som tecknar avtalet med lokal biobank. Då anges den nationellt huvudansvarige forskaren som annan kontaktperson (punkt 2).
 • Sjukvårdshuvudman är Västra Götalandsregionen (VGR) om ansökan gäller prov tagna i VGR. Biobankens namn är Biobank Väst med registreringsnummer 890 hos IVO. Biobanksansvarig för Biobank Väst är RBC västs chef, fylls i av RBC väst (punkt 3).
 • Datum för provtagnings- och studieperiod ska anges i form av årtal, alternativt tills vidare (punkt 4).
 • Ange innehåll, omfattning och antal för ursprungsprov, inte för alikvoter (punkt 4).
 • Om ansökan avser tillgång till befintliga biobanksprov ska även blankett L1a eller L1b fyllas i (punkt 4). Se nedan.
 • MTA kan tecknas vid senare tillfälle, dock före prov skickas för analys. Notera i så fall detta (punkt 5 A2).
 • Om prov ska utlämnas ska även L1, del II fyllas i (punkt 5 B).
 • Personuppgifter som önskas tillgång till ska omfattas av etikansökan. Specificera vilka personuppgifter det gäller (punkt 6).
 • Faktureringsadress ska anges för sponsor-initierade studier, för vilka RBC väst tar ut en avgift för handläggning (punkt 7).
 • En bilaga ska fyllas i för varje VDB-provsamling som tillgång till prov önskas från.
 • Meddela RBC väst vilka VDB-provsamlingar bilagan ska skickas till.
 • Kontakta VDB-provsamlingsansvarig direkt för diskussion om vilka provgivare ansökan gäller. Listor med personuppgifter ska skickas på ett säkert sätt direkt till den som ska utföra uttag ur en provsamling, inte till oss på RBC väst.
 • Studiens arbetsnamn ska vara samma som anges i L1.
 • Huvudansvarig forskare ska vara samma som anges i L1.
 • Den mottagande biobanken skriver under del II innan biobanksansökan skickas till RBC väst.
 • Notera att prov som endast skickas för analys behöver inte utlämnas, det juridiska ansvaret för proven stannar kvar hos sjukvårdshuvudmannen.
 • Ange Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Biobank Väst, 413 45 Göteborg som biobankspart (punkt 1).
 • Studiens namn, arbetsnamn och studie-ID ska stämma överens med det som angetts i etikansökan och forskningspersonsinformationen (punkt 2).
 • Huvudansvarig forskare bör vara samma som i etikansökan (punkt 2).
 • Ange datum för avtalets giltighet (punkt 10).
 • Huvudman för biobanken är Västra Götalandsregionen (VGR) om ansökan gäller prov tagna i VGR. Biobankens namn är Biobank Väst med registreringsnummer 890 hos IVO. Behörig företrädare för biobanken fylls i av RBC väst (Kontaktuppgifter).
 • Tillse att den som undertecknar avtalet är behörig företrädare för mottagaren.
  • Gällande Göteborgs Universitet: Enligt delegeringsordningen är det prefekten som är behörig företrädare för respektive institution. Prefekten har enligt juristen rätt att delegera ansvaret, till exempel till en forskningsledare i ett specifikt forskningsprojekt.
 • Vid komplettering måste inte hela L1. Tillgång till provsamling för forskning fyllas i.
 •  Fyll i uppgifter så att den tidigare ansökan kan identifieras:
  • Studiens namn, arbetsnamn och studie-ID
  • Etikprövningsnämndens diarienummer
  • RBC västs provsamlings-ID för ansökan som ska kompletteras (i förekommande fall finns det längst upp på tidigare godkänd ansökan)
 • Fyll även i uppgifter om ändringar eller kompletteringar.
 • Bifoga dokument där ändringar eller kompletteringar har gjorts, till exempel:
  • Bilaga L1a/b om kompletteringen gäller nya typer av befintliga prov.
  • Brev till och beslut från etikprövningsmyndigheten om komplettering av etikansökan har skett, liksom aktuell version av forskningspersonsinformation om ändringar berör denna.

 

Regionalt biobankscentrum väst

Biobanksavtal och rådgivning
Senast uppdaterad: 2019-03-18 13:27