Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tips för multicenteransökan

Nedan följer några viktiga punkter att tänka på när man fyller i multicenteransökan och tillhörande dokument. Mer information om multicenterprincipen och ansökan finns på biobanksverige.se, "M1. Multicenterprincipen Anvisning". Det finns också möjlighet att kontakta Regionalt biobankscentrum väst (RBC väst) för rådgivning.

 • Studiens namn, arbetsnamn och studie-ID ska stämma överens med det som angetts i etikansökan och forskningspersonsinformationen (N1a, punkt 1).
 • Sjukvårdshuvudman är den huvudman i vars hälso- och sjukvårdsverksamhet som prov tas. Berörda sjukvårdshuvudmän (regioner) skall markeras med ett kryss i Appendix A (N1a, punkt 2).
 • Forskningshuvudman ska vara samma som har angetts i etikansökan (N1a, punkt 3).
 • Huvudansvarig forskare ska vara samma som i etikansökan (N1a, punkt 3).
 • Ange innehåll, omfattning och antal för ursprungsprov, inte för alikvoter (N1a, punkt 4).
 • Personuppgifter som önskas tillgång till ska omfattas av etikansökan. Specificera vilka personuppgifter det gäller (N1a, punkt 5).
 • Prov registreras i sjukvårdshuvudmannens e-biobank för att sedan direkt utlämnas till mottagande biobank. Om Västra Götalandsregionen är forskningshuvudman och mottagande biobank anges Biobank Väst med registreringsnummer 890 hos IVO och Linda Paulson som biobanksansvarig (N1a, punkt 6).
 • Faktureringsadress ska anges, då RBC tar ut en avgift för alla studier som nyttjar multicenterprincipen (N1a, punkt 8).
 • Gäller komplettering av studieinnehåll, byte av huvudman eller mottagande biobank
 • Hela N1a måste inte fyllas i. Fyll i uppgifter så att den tidigare ansökan kan identifieras:
  • Studiens namn, arbetsnamn och studie-ID o Etikprövningsnämndens diarienummer
  • RBC västs provsamlings-ID för ansökan som ska kompletteras (i förekommande fall finns det längst upp på tidigare godkänd ansökan)
 • Fyll även i N1a med uppgifter om ändringar eller kompletteringar.
 • Bifoga brev till och beslut från etikprövningsmyndigheten om komplettering av etikansökan har skett, liksom aktuell version av forskningspersonsinformation om ändringar berör denna.
 • Gäller komplettering av nya provtyper, tillägg av site eller prövare
 • Fyll i N2. Komplettering till multicenteransökan, Appendix A + B.
 • Bifoga brev till och beslut från etikprövningsmyndigheten om komplettering av etikansökan har skett, liksom aktuell version av forskningspersonsinformation om ändringar berör denna.
 • Om prövaren är en privat vårdgivare som vill utlämna prov via en regions e-biobank måste en fullmakt upprättas mellan den privata vårdgivaren och regionens e-biobank.

Regionalt biobankscentrum väst

Biobanksavtal och rådgivning
Senast uppdaterad: 2019-03-14 17:27