Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Biobanksansökan

Biobankslagen reglerar hur prov från människor får sparas och användas. Lagen syftar till att ställa humanbiologiskt material till förfogande för forskning, vård och utveckling, samtidigt som provgivarnas integritet skyddas vid insamling, förvaring och användning.

För att få tillgång till prov som omfattas av biobankslagen (Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården mm, 2002:297) krävs:

  • etikprövning godkänd av Etikprövningsmyndigheten, med deras eventuella villkor uppfyllda
  • godkänd forskningspersonsinformation och informerat samtycke
  • fastställda rutiner och ansvar för kodning/pseudonymisering av prov och personuppgifter
  • godkänd biobanksansökan.

Biobanksansökan skickas till Regionalt biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där huvudansvarig forskare för studien finns. I Västra Götalandsregionen (VGR) skickas ansökan först elektroniskt för förhandsgranskning till RBC västs funktionsbrevlåda rbcvast@vgregion.se.

Multicenterprincipen kan i vissa fall användas för att underlätta ansökan om tillgång till prov från flera biobanker, se egen rubrik.

Biobank Väst (med registreringsnummer 890 hos IVO) är gemensam biobank för VGR och Sahlgrenska akademin, med uppdrag att ha ett övergripande ansvar för alla provsamlingar.

biobanksverige.se finns mer information om biobankning och samtliga nationella blanketter och instruktioner för ansökan om tillgång till biobanksprov.

Senast uppdaterad: 2019-05-22 11:05